Sociaal Domein

geplaatst in: Nieuws | 0

De coalitiepartijen GB, het CDA, Morgen en D’66 hebben vorige week een persverklaring uitgegeven waarin zij ingaan op de uitgaven in het sociaal domein. Het is een interessante verklaring waarbij wij ons wel afvragen of deze de geloofwaardigheid van de 4 coalitiepartijen ten goede komt. De vorige raadsperiode heeft de PvdA/Morgen! wethouder meerdere keren op de penibele financiële situatie van onze gemeente gewezen waarbij hij steevast aangaf dat deze, voor een flink deel, het gevolg was van een te lage financiële bijdrage voor het Sociaal Domein van het rijk. Medemblik moest aan de provincie verantwoording komen afleggen en de OZB-belasting werd in 2022 met 15 en in 2023 met 33% verhoogd.

Sinds vorige week is alles anders. De verantwoordelijk wethouder maakte de cijfers bekend en gaf hierbij aan dat de bijdrage welke Medemblik voor het Sociaal Domein van het rijk ontvangt, hoger is dan het bedrag dat er aan uitgegeven wordt. Het is heel bijzonder dat 3 van de 4 partijen welke in de vorige raadsperiode nog riepen dat de bijdrage van het rijk te laag was, nu een totaal andere koers varen.

Uit de accountantsverklaring over 2021 blijkt dat er in dat jaar EUR 44.904.000,– aan het sociaal domein uitgegeven is en uit de informatienota van 10-01-2023 blijkt dat hiervoor voor 2022 een bedrag van EUR 40.508.000,– begroot wordt. Dit zou een besparing van EUR 4.396.000,– inhouden. De VVD heeft diverse keren een amendement ingediend om op de uitgaven te bezuinigen dan wel deze niet verder te laten stijgen. Alle VVD- voorstellen in deze richting werden afgewezen omdat deze niet haalbaar zouden zijn. Het is dan opmerkelijk dat nu verkondigd wordt dat er voor 2022 een korting van EUR 4.396.000,– op het sociaal domein begroot wordt. Het wordt allemaal nog opmerkelijker als wij in de informatienota lezen dat de kosten van het sociaal domein t.o.v. 2021 met 15% gestegen zijn.

Verder blijkt uit de informatienota dat Hollands Kroon een kleine EUR 10.000.000,– minder aan het sociaal domein uitgeeft. Het gaat hier om de uitgaven van Incluzio Hollands Kroon waar de indirecte kosten van de Gemeente Hollands Kroon niet in opgenomen zijn en waarbij ook nog moet worden opgemerkt dat de participatiewet niet door Incluzio uitgevoerd wordt. Dit neemt niet weg dat het verschil enorm is en dat nader onderzoek, wat de VVD betreft, gewenst blijft.

Ook wij zijn ervan overtuigd dat er door de nieuwe wethouder en zijn team keihard gewerkt wordt om de resultaten te verbeteren. Dit neemt echter niet weg dat de cijfers niet aansluiten; dat de wachtlijsten nog steeds te lang zijn; dat er een kritisch rapport over het Resultaat Gericht Werken ligt waaruit blijkt dat er effectiever en efficiënter gewerkt kan worden; dat het aantal aanbieders nog veel te hoog is en dat een gedegen vergelijking met de Hollands Kroon werkwijze op zijn plaats is. Omdat wij aan de vooravond van de inkoop voor de komende 4 jaar staan, moeten wij nu uiterst zorgvuldig te werk gaan en de juiste keuzes maken.

Fractie VVD – Tom Beerepoot