Motie van afkeuring

geplaatst in: Nieuws | 0

De VVD heeft tijdens de raadsvergadering van 25 januari zijn afkeuring uitgesproken over de werkwijze van het college van Medemblik. De hoofdoorzaak hiervoor was een gebrek aan transparantie, onzorgvuldige archivering en slechte communicatie.
 
Waarom vond de VVD dit van belang? Niet echt om het Boetje zelf, daar valt weinig meer aan te doen. Maar uit het onderzoek en de antwoorden van het college (of het gebrek daaraan) bleek dat de raad de afgelopen paar jaar bij herhaling niet of onjuist is geïnformeerd. En dat allerlei stukken daarover niet meer te vinden waren. 

Of de aanleiding nu groot of minder groot is: dat kan niet!  Bovendien wekt het dossier de indruk dat op een niet transparante manier is gehandeld en naar een bepaalde uitkomst toe gewerkt is. En ook dat mag een gemeenteraad niet over z’n kant laten gaan. Het college verwijst daarbij steeds naar hun voorgangers. Dat mag ook niet. Daarom was een afkeuring op zijn plaats. 


Waarom heeft de VVD zijn afkeuring uitgesproken?

De hoofdoorzaak is de behandeling van het Boetje in Oostwoud. Hierin zijn meerdere keren fouten gemaakt door het college. Ook doordat er informatie niet meer beschikbaar is over de toenmalige gang van zaken blijft er veel onduidelijk, dus voor de VVD stonden er 2 vragen centraal:

– Had het Boetje gered kunnen worden?
– Zijn wij daarover als raad en gemeenschap door het college en de organisatie juist geïnformeerd?

Had het Boetje gered kunnen worden?

Op basis van de stukken concluderen wij van wel. Wij krijgen echter sterk de indruk dat men op het gemeentehuis liever een andere bestemming van het geld zag. Het initiatief om iets met het geld te doen lag echter bij de gemeenschap en niet bij de gemeente. Er zijn verschillende initiatieven uit de samenleving gepresenteerd aan de gemeente maar die initiatieven zouden niet mogelijk zijn. Echter uit opgevraagde offertes bleken de ideeën om het Boetje te restaureren wel mogelijk.

Zijn wij als raad en gemeenschap door het college en de organisatie juist geïnformeerd?

Op basis van de stukken concluderen wij van niet:

– Er is beweerd dat de renovatie van het Boetje minimaal 300.000 euro kost. Op basis van de offertes is dat onjuist en misleidende beeldvorming

– Er is veel onduidelijkheid over het verdwenen collegebesluit om € 50.000 euro aan het HVC fonds te onttrekken en waarom dit vertrouwelijk was

– Er is telefonisch contact geweest tussen ambtenaren en de HVC over andere bestedingsdoelen, die later schriftelijk door HVC worden bevestigd. Op dezelfde dag wordt de historische vereniging van Midwoud/Oostwoud afgescheept met de mededeling “dat het geld van HVC ook ergens anders aan uitgegeven mag worden”. Komt dat even goed uit!

 
Conclusie

Concluderend blijkt uit offertes dat wij inmiddels een gerenoveerd Boetje hadden kunnen hebben. Het laagste geoffreerde bedrag was exclusief BTW € 88.000. Nu willen we het slopen voor €70.000, een gemiste kans. Voor € 88.000 was bijna ook nog voldoende over geweest om de voorgenomen €130.000 uit het raadsvoorstel aan de gemeenschap van Midwoud en Oostwoud te geven.

Veel erger is de manier waarop de raad en de gemeenschap zijn bespeeld. Vast niet met kwade bedoelingen, maar ook zeker niet besturen met open vizier. Op het gemeentehuis wilde men van het Boetje af en zo lijkt de gang van zaken beïnvloed door de organisatie en door het college. Kortom, aan het proces en het acteren van allerlei personen mankeert nogal wat. Dat kun je niet afdoen met: het vorige college, de vorige ambtenaren. De raad is niet meegenomen. De zaken zijn niet transparant weergegeven. Er werd gestuurd naar een gewenst resultaat zonder dat de politiek dit kende en deelde. En zonder participatie.