Sluiting zwembad de Zeehoek

geplaatst in: Nieuws | 0

Als gevolg van de versnelde sluiting van zwembad de Zeehoek in Wervershoof leven er veel vragen bij de inwoners van Medemblik in zijn algemeenheid en Wervershoof in het bijzonder. Volgens een artikel van NH Nieuws groeit de weerstand met de dag en zorgt het voor veel onrust in Wervershoof.

Kristie Heus heeft inmiddels een petitie over de sluiting van het zwembad opgezet en deze is inmiddels meer dan 1.500 keer ondertekend.

Mede naar aanleiding hiervan heeft de VVD, gesteund door de ChristenUnie en Hart voor Medemblik, voorgesteld om een thema-avond over dit onderwerp te organiseren. Dit voorstel is inmiddels ook door de coalitiepartijen omarmd waarbij is afgesproken om deze thema-avond gezamenlijk te organiseren.

Deze thema-avond wordt georganiseerd op donderdag 13 april a.s. en vindt plaats in de raadszaal van het Gemeentehuis in Wognum.

Het programma voor de themaraad ziet er als volgt uit:

20.30 Opening door commissievoorzitter.

20.35 Overhandigen petitie door mevrouw K. Heus.

20.40 Korte inleiding college/portefeuillehouder en presentatie over de stand van zaken
Waar staan we nu, wat zijn huidige kaders, wat zijn mogelijkheden ?

21.00 Inbreng stakeholders/betrokkenen.
Een aantal stakeholders zoals de voorzitter van de dorpsraad van Wervershoof, de voorzitter van de Stichting Ouderennetwerk West-Friesland en het bestuur van het zwembad worden uitgenodigd om hun visie over de toekomst van een overdekt zwembad in de gemeente Medemblik te geven.

21.20 Bespreking door de fracties van de gemeenteraad van Medemblik waarbij zij de gelegenheid krijgen om op een aantal stellingen te reageren.

22.15 Korte reflectie op de bespreking door de portefeuillehouder.

22.20 Samenvatting en vervolgproces .
De commissievoorzitter geeft een samenvatting. Vervolg kan zijn dat er een raadsinstrument wordt ingediend tijdens een van de komende raadsvergaderingen (bijvoorbeeld op 20 april).

22.30 Sluiting

Wij als VVD zijn ontzettend blij dat ons initiatief, voor het organiseren van een thema-avond, door alle fracties overgenomen is en roepen u op om uw betrokkenheid te laten blijken en de thema-avond in grote getallen bij de wonen.

Fractie VVD – Tom Beerepoot/André Meester