Algemeen

Beste inwoners,

Wij zetten ons in voor een lokale overheid die werkt voor u en niet voor zichzelf. De VVD werkt aan een gemeente die de dingen doet waarvoor een gemeente bedoeld is. Zoals wegen bouwen, veiligheid bevorderen, openbaar groen netjes onderhouden, woningen bouwen, voorzieningen ondersteunen, jongeren en starters aan de gemeente binden, ouderenhuisvesting verbeteren en een sociaal vangnet bieden voor iedereen die het niet op eigen kracht redt.

Inwoners en ondernemers willen een gemeente die voorwaarden schept, ruimte geeft, niet in de weg zit, maar ondersteunt waar nodig. De VVD wil de basis van een mooie toekomst leggen door huizen te bouwen, door ondernemers te laten ondernemen, door bedrijvigheid en werkgelegenheid te stimuleren. Kortom door wethouders, raadsleden en ambtenaren te laten werken in úw belang. U vindt in de subpagina’s onze standpunten per thema.

Op deze website vindt u verder een overzicht van onze fractieleden, bestuursleden en de wethouder. Daarnaast actuele nieuwsberichten en contactgegevens. Ook kunt u op de hoogte blijven door onze Facebookpagina te liken (VVDMedemblik) of Twitter-feed te volgen (@VVDMedemblik). 

Jack Stam, fractievoorzitter.