Verkiezingsprogramma 2022-2026

Beste inwoners,

De bouw van woningen voor alle doelgroepen is het belangrijkste speerpunt in ons verkiezingsprogramma en spreekt eigenlijk voor zich. Ondanks dat er de afgelopen raadsperiode diverse projecten opgestart zijn, zijn wij van mening dat onze ambities op dit gebied omhoog moeten en dat er de komende 4 jaar in alle kernen woningen gebouwd en plannen ontwikkeld dienen te worden. Wij streven naar plannen voor 2.000 woningen in de komende periode en komen hier verder in ons verkiezingsprogramma op terug. Tijdens de afgelopen raadsperiode hebben wij geprobeerd om grote projecten in Wervershoof en Wognum naar voren te halen maar helaas vonden wij hier onze coalitiepartners niet aan onze zijde.

In de raadsperiode 2018-2022 zijn de tekorten in het sociaal domein (de WMO en de jeugdzorg) sterk gestegen waardoor wij fors op onze reserves hebben moeten interen en ons weerstandsvermogen beneden het daarvoor gestelde drempelpercentage gedaald is. Ondanks diverse maatregelen is de gemeente er tot op heden niet in geslaagd om de tekorten onder controle te krijgen waardoor er een bijzonder zorgelijke situatie ontstaan is. Als wij de tekorten niet onder controle krijgen, zullen wij het voorzieningenniveau moeten terugschroeven en komen onze grote projecten op de tocht te staan. Wij hebben diverse keren onze zorgen hierover uitgesproken en een mogelijke oplossingsrichting aangegeven maar onze coalitiegenoten kozen ook hier een andere weg. Het sociaal domein en de financiën vormen dus een belangrijk speerpunt in ons verkiezingsprogramma en hierop komen wij verder in dit programma terug.

Zoals uit het bovenstaande al blijkt, zijn er in de afgelopen raadsperiode fricties op een aantal grote dossiers ontstaan. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat wij door onze coalitiepartners buiten het coalitieoverleg gehouden werden. Uiteraard betreuren wij dit in hoge mate en wij zijn van mening dat onze coalitiepartners hiermede een verkeerd signaal afgegeven hebben. Juist in moeilijke tijden moeten wij met elkaar in gesprek blijven en naar oplossingen blijven zoeken. Het niet respecteren van afwijkende meningen was ons inziens niet in het belang van de inwoners van onze gemeente.

Tenslotte is duidelijk dat de lijst met vraagstukken binnen onze gemeente onuitputtelijk is. Het is onmogelijk om deze allemaal in ons verkiezingsprogramma de revue te laten passeren en daarom hebben wij ervoor gekozen om ons in dit verkiezingsprogramma op onze belangrijkste speerpunten te focussen.

U vindt ons programma via deze link, of door bij ‘standpunten’ een deelonderwerp uit te klappen.

Op deze website vindt u verder een overzicht van onze fractieleden, bestuursleden en de wethouder. Daarnaast actuele nieuwsberichten en contactgegevens. Ook kunt u op de hoogte blijven door onze Facebookpagina te liken (VVDMedemblik) of Twitter-feed te volgen (@VVDMedemblik). 

VVD Medemblik

Klik op de button voor onze standpunten per onderwerp

Bekijk onze flyers verspreid in de kernen bij de verkiezingen van 14 t/m 16 maart 2022

Abbekerk & Lambertschaag

Andijk

Benningbroek & Sijbekarspel

Nibbixwoud

Medemblik

Midwoud & Oostwoud

Opperdoes

Twisk

Wervershoof & Onderdijk

Wognum

Zwaagdijk-Oost en -West

Artikel over de bouwmissie van lijsttrekker Andrea van Langen

Meer weten over lijsttrekker Andrea van Langen en haar missie om 2000 woningen te bouwen? Lees het artikel dat daarover verscheen in de YouMedemblik via deze link.