De laatste gemeenteraad van 2023

geplaatst in: Nieuws | 0
Op initiatief en onder regie van de VVD is er, in goed overleg met en tot tevredenheid van alle fracties, een lijst met aanvullende verkeersmaatregelen voor de korte en middellange termijn opgesteld.

In dit aanvullende maatregelenpakket is onder meer de input van de dorpsraden van Hauwert, Twisk, Andijk, Medemblik en Zwaagdijk Oost alsmede van omwonenden en diverse andere direct betrokkenen verwerkt.

Dit aanvullende maatregelenpakket wordt door alle fracties ondersteund waardoor er van een breed draagvlak sprake is.

De VVD bedankt alle fracties voor hun constructieve opstelling en oplossingsgerichtheid in deze waardoor wij gezamenlijk aan een veiliger Medemblik kunnen gaan werken.

Verder wensen wij iedereen prettige kerstdagen en een goed en gezond 2024.