Nieuwe aanslag gemeentelijke belastingen ook bij u zo hard binnengekomen?

geplaatst in: Nieuws | 0

In februari valt altijd de nieuwe aanslag van de gemeentelijke belastingen op de deurmat. Dit jaar hebben wij nog nooit zoveel mailtjes/opmerkingen gekregen over de hoogte van deze aanslag. Het eerste dat de meeste mensen meestal doen is het totale bedrag van de aanslag vergelijken met vorig jaar. Als er een kleine verhoging is wordt dat als redelijk ervaren en zo niet dan kijken de meeste wat meer naar de cijfers op de aanslag.

Na de OZB verhoging van 14,5% in 2022 nu een verhoging van 33% voor 2023. Medemblik kleurt dan ook donkerrood op de kaart van Nederland m.b.t. OZB verhogingen. Een gigantische verhoging die voor de VVD bij de begrotingsbespreking al onaanvaardbaar was. En ja, wij hebben geprobeerd alternatieven aan te dragen, maar coalitie stond daar niet voor open. Zelfs geen gedeeltelijke terugdraaiing van de enorme verhoging. In de praktijk komt deze verhoging mede door enorme waardestijging van woningen voor veel inwoners nog beroerder uit. Een voorbeeld een OZB aanslag is gestegen van € 307,- in februari 2021 naar € 630,- in februari 2023 een stijging van meer dan 100%. In twee jaar!! Komt bij dat veel waardestijgingen bij de woningen niet marktconform zijn en de gemeente te maken krijgt met een enorm aantal bezwaarschriften dat ook weel leidt tot veel kosten voor de gemeente.

We moeten er wel bij vermelden dat gemeente nu beheerder is van het onderhoud/beheer van de buitenwegen (overgedragen door het Hoogheemraadschap naar de gemeente)en de geldelijke bijdrage van de inwoners nu via de OZB van de gemeente wordt geïnd. De aanslag van het Hoogheemraadschap moet nu lager worden, maar dat moet u nog maar afwachten.

Ook afvalstoffenheffing is gestegen. Er is de gemeenteraad steeds voorgehouden dat het tarief bij zes keer legen van de grijze afvalbak gelijk zou blijven. Wij constateren dat dit ook niet klopt. Afvalstoffenheffing vast tarief € 278, + zes keer legen grijze bak is € 344,- is ook een stijging van meer dan 10%.

Bij de aanslag gemeentelijke belastingen was ook nog een toelichting, waarin de zin staat: De gemeenteraad heeft besloten dat dit jaar nog een eenmalige belastingverhoging nodig is om het tekort in de begroting op orde te krijgen. Eenmalige belastingverhoging betekent naar de mening van de VVD dat die er volgend jaar weer af kan, maar wij zijn bang dat college/coalitie dit anders zal uitleggen.

VVD fractie was bij de begrotingsraad al fel tegen op de enorme verhoging en heeft toen al gewaarschuwd dat dit voor veel inwoners/ondernemers/stichtingen/verenigingen een veel te grote verhoging is. Dank hiervoor aan coalitie (CDA. Morgen, GemeenteBelangen, D66) gesteund door Groen Links.

Tot besluit nog kort een aantal citaten uit de verkiezingsprogramma’s van de huidige coalitiepartijen.
• CDA wil niet dat OZB wordt verhoogd om nieuw beleid uit te voeren, geen hogere belasting voor ondernemers.
• GemeenteBelangen wil alleen hogere OZB als die in verhouding staat met voorzieningen in de kernen en goed onderbouwd is.
• Morgen meldt niets over mogelijke OZB verhogingen terwijl de fractie dit al jaren wel verkondigde in de raadszaal.
• D66 sluit een verhoging van de OZB niet uit.

Bij de kadernota en begroting voor 2024 zullen wij uiteraard komen met voorstellen om OZB verhoging van dit jaar terug te draaien.

VVD fractie Medemblik
Sjors Heestermans, Desmin Dekker, André Meester, Tom Beerepoot, Jack Stam