De motie politiesterkte van de VVD unaniem aangenomen in de raad!

geplaatst in: Nieuws | 0

Wat is er precies aan de hand:

Uit cijfers van de NOS bleek dat de regio structureel achtergesteld wordt als het gaat om bezetting van de politie. Ook als het gaat om wijkagenten zien we dat er een onevenredige verdeling is ontstaan. De regel is dat er per 5000 inwoners een wijkagent beschikbaar is, in gemeente Medemblik die 46.000 inwoners heeft zijn er 4 wijkagenten beschikbaar. Onbegrijpelijk omdat we eigenlijk 9 wijkagenten zouden moeten hebben.

Wat is het nut van de motie:

Afgelopen week heeft de stad Medemblik veel vuurwerkoverlast gezien. Er zijn vernielingen van bijvoorbeeld bushokjes, stoeptegels en vuilnisbakken. Kosten van dit soort vernielingen loopt al snel in de duizenden euro’s. Juist dit laat zien waarom de regio niet vergeten mag worden ten opzichte van de grote stad. Door een breder politieteam kunnen dit soort zaken hopelijk beter worden aangepakt.

Wat is de uitkomst:

De motie van de VVD is na stemming unaniem aangenomen in de raad. Hierin verzochten wij de burgemeester om alles in het werk te stellen in en buiten onze regio, en met de regioburgemeester en het ministerie van J en V, om het binnenhalen van deze aanvullende fte’s en de daadwerkelijke instroom van politiemensen daarin te realiseren binnen de planperiode. En daarbij te streven naar het in ieder geval halen van de norm van 1 wijkagent per 5000 inwoners (ook als dit iets meer dan de nu beloofde formatie zou inhouden) zodat Medemblik op haar grondgebied 9 wijkagenten actief aanwezig heeft.