Begroting Gemeente Medemblik.

geplaatst in: Nieuws | 0

In de gemeenteraadsvergadering van 10 november j.l. toonde wethouder Nederpelt zich, zoals ook in eerdere publicaties, tevreden over de voorliggende begroting waarbij hij er nadrukkelijk op wees dat de Gemeente komend jaar een sluitende begroting kan laten zien. Ook alle coalitiepartijen spraken hun waardering over de begroting uit waarbij zij stuk voor stuk aangaven dat de forse verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) vervelend maar onontkoombaar is.

De VVD (gesteund door Hart voor Medemblik en de ChristenUnie) liet een ander geluid horen en zette zich stevig tegen de zeer forse verhoging van de OZB (met 33%) af. Het is wat de VVD betreft wel erg gemakkelijk om met een sluitende begroting te pronken als je vervolgens alle pijn eenzijdig bij je inwoners neerlegt en je niet afvraagt of die inwoners ook met een sluitend huishoudboekje te maken hebben. Het getuigt van weinig inlevingsvermogen als je in een tijd van hoge inflatie met sterk gestegen voedsel- en energieprijzen de rekening eenzijdig bij je inwoners legt.

Had het anders gekund?

De VVD, de CU en HvM zijn van mening dat het wel degelijk anders kan. In 2021 werd aan het sociaal domein (excl. personeelskosten en externe inhuur) een bedrag van EUR 30.286.000,– uitgegeven. De VVD en haar oppositiepartners willen de uitgaven niet verder laten oplopen en voor 2023 op dit bedrag bevriezen. De wethouders en de coalitiepartners hebben de uitgaven aan het sociaal domein voor 2023 op EUR 34.007.000,– begroot. Dit houdt in dat zij de uitgaven op dit gebied opnieuw met een bedrag van EUR 3.721.000,– willen laten stijgen.

In dit verband mag niet onvermeld blijven dat de Gemeente Hollands Kroon (met meer inwoners dan Medemblik) EUR 19.858.000,– oftewel EUR 8.662.000,– (ca. 40% minder) aan de jeugdzorg en de WMO uitgeeft. De VVD en haar oppositiepartijen zijn dan ook van mening dat hun pleidooi om de uitgaven op een bedrag van EUR 30.286.000,– te bevriezen alleszins redelijk is.

Zoals gezegd kunnen de VVD en haar oppositiepartners zich niet met een verdere verhoging van de uitgaven aan het sociaal domein verenigen waardoor het eerder genoemde bedrag van EUR 3.721.000,– voor andere doelen beschikbaar komt. Ten eerste willen de VVD en haar oppositiepartners dat de verhoging van de OZB gehalveerd wordt (kosten EUR 1.531.000,–) en ten tweede willen zij dat de lage middeninkomens extra ondersteund worden (kosten EUR 610.000,–). Dan blijft er van het bedrag van EUR 3.721.000,– nog steeds een bedrag van EUR 1.580.000,– over. De VVD en haar oppositiepartners stonden open voor overleg over de besteding van dit bedrag maar waren daarbij wel van mening dat reeds gedane toezeggingen m.b.t. een nieuw verbouwd dorpshuis in Abbekerk, een nieuw zwembad in Wervershoof en een tweede sporthal in Wognum gestand gedaan moeten worden.

Een amendement van de VVD en haar oppositiepartijen werd door de coalitiepartijen plus Groen Links weg gestemd en aan de 33% stijging van de OZB valt dus niet meer te ontkomen.

U bent hierbij weer bijgepraat en kunt op basis van het bovenstaande uw eigen mening bepalen.

Tom Beerepoot – Fractie VVD – tom.beerepoot@raadmedemblik.nl