Algemene Beschouwingen begroting 2022

geplaatst in: Nieuws | 0

Op donderdag 4 november vergadert de gemeenteraad over de begrotinging van 2022 e.v. Reeds om 10:30 uur is de vergadering begonnen. VVD-fractievoorzitter Jack Stam mocht aftrappen bij de Algemene Beschouwingen. Een kritisch verhaal over een bedenkelijke begroting. U leest de tekst hieronder:

“Geachte collega’s,

Indertijd ben ik raadslid geworden omdat ik samen met de andere VVD-raadsleden het allerbeste wil voor de inwoners van de gemeente Medemblik. En niet wat we nu aan het doen zijn: bezuinigingen, lastenverzwaring en het stopzetten van plannen. Enorm veel vrijwilligers zijn iedere week in touw voor onze inwoners en hun verenigingen worden heel hard geraakt. Ik heb absoluut niet uitgekeken naar deze vergadering en de hele aanloop naar deze incomplete begroting verdient geen schoonheidsprijs. Eigenlijk is het zelfs afkeurenswaardig. Maar wij zijn en blijven constructief en hopen dat we met elkaar tot bijstellingen kunnen komen. Want de inwoners zijn daar ook bij gebaat: oplossingen op de pijn waar mogelijk te verlichten.

De VVD-brengt 5 kernpunten in:

  1. Van een gezonde gemeente naar een gemeente die in een storm terecht is gekomen. De hoofdoorzaak is het tekort in het Sociaal Domein. Waarom is er geen grip op de uitgaven? Helaas in de aanloop naar deze vergadering is het betreurenswaardig dat onze vragen over o.a. de loonkosten niet beantwoord konden worden. Misschien wilde het college wel, maar de gegevens waren niet beschikbaar. Dit is stuitend om te constateren. Al enkele jaren kaarten wij steeds dit probleem aan en vinden dat het mes in de uitgaven zal moeten worden gezet en moeten we gaan bekijken of dit niet anders georganiseerd moet worden. Er zijn namelijk gemeenten waar dit wel lukt. We weten en snappen echt wel dat er weinig speelruimte is, maar gemeente Medemblik scoort in de onderzoeken niet goed en komt terecht bij de slechter scorende gemeenten. Het Sociaal Domein wordt niet op de goede manier georganiseerd en is niet goed in de steigers is gezet. Het aantal zorgaanbieders moet drastisch worden teruggebracht en wij vinden dat moet worden onderzocht of de afhandeling van het sociaal domein niet door een hierin gespecialiseerd bedrijf kan worden uitgevoerd.
  2. De woningbouw moet komende jaren echt in een versnelling komen. De huidige capaciteit is niet voldoende ondanks de enorme inzet van de afdeling om projecten vlot te trekken. De VVD vindt dat voorbereidingen door de ontwikkelaar moeten worden opgepakt anders zijn we met diverse projecten zo weer een paar jaar verder. Niet alleen een versnelling voor al die honderden woningzoekenden maar ook om de inkomsten via grondverkoop, leges en structurele hogere meeropbrengsten van de OZB zijn belangrijk om zo de inkomstenkant van de gemeente op te krikken wat hoogst noodzakelijk is. Bijvoorbeeld het plan de Commandeur moet zo snel mogelijk worden opgepakt, daar heeft de VVD het stedenbouwkundige onderzoek niet voor nodig. Überhaupt is het bij het maken van een gemeentebegroting onjuist om verwachte uitgaven wel te begroten en verwachte inkomsten niet. Zo kom je altijd in de rode cijfers. Als je de komende jaren versneld projecten gaat oppakken dan ziet de financiële toekomst van Medemblik er wel iets rooskleuriger uit dan dat die nu wordt voorgesteld.
  3. De VVD-fractie wil dat de bezuinigingen voor cultuur en de subsidies aan jeugdleden van sportverenigingen wordt teruggedraaid. In de begroting lezen wij dat dat inwoners toegang hebben tot sport-, culturele voorzieningen. Wij kunnen deze zin absoluut niet rijmen met de afbouw van de subsidie voor jeugdleden van sportverenigingen naar nul. De sportverenigingen kunnen deze inkomsten voor jeugdleden absoluut niet missen na de coronaperiode.
  4. Wij zijn faliekant tegenstander van het stopzetten van de plannen voor een dorpshuis in Abbekerk en de plannen voor een zwembad in samenhang me woningbouw in Wervershoof. VVD vindt juist dat dit blijvend moet worden opgepakt. Kijk naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden. Bewoners van Abbekerk en Wervershoof zijn teleurgesteld en accepteren terecht niet dat plannen voor een nieuw dorpshuis en zwembad in combinatie met woningbouw niet meer voorkomen in de plannen van de gemeente. Inwoners zijn gefrustreerd na hun  jarenlange inzet en vlak voor de deadline kunnen de mooie plannen in de prullenbak. Absoluut onjuist naar de mening van de VVD. Ook op deze vraag hoeveel er is geïnvesteerd in de voorbereidingen op beide projecten hebben wij geen antwoord gehad.
  5. En last but not least. Wij zijn van mening dat na een enorme verhoging van de OZB vorig kalenderjaar nu een verhoging van 14,5 % onacceptabel is. Inwoners gaan volgend jaar al veel meer betalen voor diverse zaken. Denk hierbij aan hogere contributies bij verleningen door coronacrisis, hogere energierekeningen, etc. De koopkracht van onze inwoners blijft dus al achter. Wij doen een voorstel om de verhoging niet door te voeren.

Maar zoals ik al zei aan het begin: ik heb niet uitgekeken naar deze vergadering. Laten we hopen dat 2022 een jaar van financieel herstel wordt en dat onze inwoners en verenigingen ons kunnen vertrouwen dat we samen het beste willen voor alle inwoners van Medemblik.”