VVD-motie voor alternatief plan de Zeehoek aangenomen

geplaatst in: Nieuws | 0

Succes heeft vele vaders, zo blijkt uit publicaties van diverse politieke partijen over het alternatieve plan voor zwembad de Zeehoek en woningbouw aldaar. De partijen die nu in juichstemming verkeren waren eerder juist heel kritisch. De VVD zet, als bedenker en indiener van de motie, graag de gang van zaken op een rijtje. Uiteindelijk telt één ding: er moeten meer woningen komen en het zwembad verdient een toekomst!

In oktober 2020 werd ons raadslid Tom Beerepoot, samen met BAMM-raadslid André Meester, door Ontwikkelcombinatie de Zeehoek uitgenodigd voor een presentatie over hun alternatieve Zeehoekplan. In dit plan wordt een nieuw zwembad gebouwd op het bestaande terrein, compleet met nieuwe woningen voor alle doelgroepen. 

Wij waren direct enthousiast over dit plan en naar aanleiding hiervan heeft de VVD in de raadsvergadering van 19-11-2020 een amendement ingediend om op het Zeehoekterrein een woonwijk en nieuw zwembad te bouwen. Ondanks steun van de CU, BAMM, PW2010 en HvM werd het plan met 18 – 9 verworpen.

Begin 2021 werd Tom Beerepoot opnieuw door Ontwikkelcombinatie de Zeehoek uitgenodigd om over de verdere uitwerking van hun plannen van gedachten te wisselen. Tom Beerepoot heeft hierbij aangegeven dat een meerderheid van de gemeenteraad een andere beslissing genomen had en dat zij met een ijzersterk plan zouden moeten komen om de raad nog op andere gedachten te brengen.

Ontwikkelcombinatie de Zeehoek heeft de uitdaging opgepakt en tijdens de commissievergadering van 29-04-2021 hun verdere plannen toegelicht. Aan het einde van hun presentatie gaven zij aan hierover graag met de betrokken wethouders in gesprek te gaan. Als reactie hierop deelden deze hen mede dat dit niet mogelijk was omdat zij van de raad reeds een andere opdracht ontvangen hadden. Formeel moesten zij van de raad het zwembad gaan renoveren, zo was immers vorig jaar besloten.

Om dit dossier toch weer op de agenda te krijgen verzocht de VVD (gesteund door de BAMM, CU, HvM, D66 en PW2010) het college om hierover een themabijeenkomst te organiseren. Helaas werd deze motie in de raadsvergadering van 3 juni j.l. met 14 – 12 verworpen waarbij het opvallend was dat slechts 2 van de 6 CDA-raadsleden het voorstel steunden.

De VVD werd hierdoor gedwongen om zelf het initiatief voor het organiseren van een informatieavond te nemen en deze informatieavond werd dan ook samen met de dorpsraad, jongeren uit Wervershoof, Tiny Houses-geïnteresseerden, Woningstichting het Grootslag, Stichting Zwembad de Zeehoek, Ontwikkelcombinatie de Zeehoek en de BAMM georganiseerd. De avond werd door een kleine 200 geïnteresseerden bezocht waarvan een groot deel ook actief aan de discussie deelnam. De VVD ontving louter positieve reacties en diende, gesteund door de inbreng van de Wervershovers, een motie in om het alternatieve Zeehoekplan alsnog onderzocht te krijgen.

In de raadsvergadering van 9 september j.l. werd hierover uitvoerig gedebatteerd en op de website van Medemblik Actueel kunt u het betreffende debat terugkijken. Na toezeggingen van de wethouder en een aanpassing van de motie, werd deze uiteindelijk unaniem aangenomen. Dit houdt dus in dat het alternatieve Zeehoekplan nu ook daadwerkelijk onderzocht gaat worden. De VVD is ontzettend blij dat alle partijen uiteindelijk unaniem met haar motie ingestemd hebben en gaat ervan uit dat dit een positief vervolg krijgt en dat het zal bijdragen aan een vermindering van de woningkrapte in Wervershoof.

Verder bedanken wij de dorpsraad van Wervershoof, de jongeren uit Wervershoof die hun nek uitgestoken hebben, de Tiny Houses geïnteresseerden, Stichting Zwembad de Zeehoek, Woningstichting het Grootslag en Ontwikkelcombinatie de Zeehoek voor hun inzet en steun. Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de BAMM, CU, PW2010 en HvM ons vanaf het begin gesteund hebben en hiervoor zijn wij hen dan ook bijzonder erkentelijk.