Helaas geen steun VVD-voorstel tegen verhoging OZB

geplaatst in: Nieuws | 0

Het voorstel van VVD, BAMM en CU om de OZB volgend jaar niet te verhogen is gesneuveld. In de raadsvergadering over de begroting voor 2022 haalde het geen meerderheid. VVD-raadslid Mark Raat: ‘Enorm jammer. Nu gaat het voorstel van het college door en stijgt de opbrengst met 14% boven inflatie.’

Daar komt nog eens 2,25% bovenop als gevolg van een initiatief van de nieuwe fusiepartij Morgen! (PvdA, PW2010 en PWF), dat het inwisselt voor een lagere rioolheffing. De VVD vindt een stijging van de OZB niet uit te leggen. De kosten voor het sociaal domein lopen uit de hand en daarom is de gemeente in financieel zwaar weer gekomen. Raat: ‘Het is dweilen met de kraan open en de meeste partijen willen niet ingrijpen. Daar betalen inwoners en ondernemers helaas de prijs voor.’

Een belastingverhoging was volgens de VVD niet nodig. Naast bezuinigen op het sociaal domein zien wij andere besparingsmogelijkheden, zoals het niet indexeren van de gemeentelijke uitgaven. Ook vinden wij het niet noodzakelijk om het personeelsbudget te verhogen terwijl de CAO-onderhandelingen nog niet zijn afgelopen.

Het VVD-voorstel de OZB helemaal niet te verhogen kreeg steun van BAMM, CU en HvM. Dat was niet genoeg voor een meerderheid. Als beste alternatief steunde de VVD vervolgens een plan van GB om te kiezen voor 7%, nog altijd beter dan de 14% van het college. Het voorstel van GB was bijna identiek overgenomen van de VVD. Echter was ook dáár onvoldoende steun voor.