Verklaring fractievoorzitter over de blaashal

geplaatst in: Nieuws | 0

U heeft in het Noord Hollands Dagblad van 23 juni 2021 kunnen lezen dat enkele politieke partijen stellen dat de blaashal in Wognum er door de handelswijze van de VVD nog steeds niet staat. Wij zijn van mening dat deze voorstelling van zaken onjuist is en willen daarom enkele feiten op een rij zetten. Wat ons betreft is dit een laatste reactie en willen wij daarna de discussie sluiten.

In maart 2019 heeft er een gesprek tussen de voorzitters van de betrokken verenigingen, Ton Schouten en wethouder Fit plaatsgevonden. Hierbij gaf de heer Schouten aan dat hij de blaashal wilde plaatsen maar dan wel zicht op een definitieve oplossing wilde hebben. De wethouder wilde deze toezegging niet doen en gaf aan dit in het college te zullen bespreken. Sindsdien is zij hier niet op terug gekomen.

Op 7 november 2019 is er door de VVD (met steun van het CDA) een amendement ingediend waarin het college verzocht werd om ervoor te zorgen dat, indien dat nodig zou blijken te zijn, er vóór aanvang van het volgende binnensportseizoen (oktober 2020) een tijdelijke blaashal in Wognum geplaatst zou worden. Dit amendement werd met 13 – 12 aangenomen waarbij de VVD en het CDA vóór en Gemeentebelangen en de PvdA tegen stemden.

In het eerste kwartaal van 2020 maakte het college bekend dat zij, als gevolg van de financiële situatie van de Gemeente Medemblik, alle “grote projecten” waaronder de blaashal “on hold” (tijdelijke stop) zette.

Op 4 juni 2020 werd er door het CDA (met steun van de VVD) een amendement ingediend om Spartanen een lening van EUR 275.000,– te verstrekken zodat Spartanen vóór 1 oktober 2020 tot aanschaf van een blaashal zou kunnen overgaan. Dit amendement werd met 16 – 11 aangenomen waarbij het CDA en de VVD weer vóór en Gemeentebelangen en de PvdA weer tegen stemden.

Als gevolg van corona en problemen rond de vergunningverlening bleek het voor Spartanen niet haalbaar om de blaashal te realiseren en kwam het verzoek van Spartanen en WF SEW om de blaashal bij de Bloesem te plaatsen.

Op 19 november 2020 werd er door alle coalitiepartners plus D66 een amendement ingediend en aangenomen waarin het college verzocht werd om een krediet van EUR 220.000,– beschikbaar te stellen om de infrastructuur rond de Bloesem zodanig aan te passen dat er een blaashal (en in een later stadium ook een permanente hal) geplaatst zou kunnen worden. De blaashal zelf zou dan voor rekening en risico van de eerder genoemde heer Schouten geplaatst worden.

Uit het bovenstaande blijkt heel duidelijk dat de VVD en het CDA in dit traject steeds eensgezind opgetrokken zijn en dat Gemeentebelangen en de PvdA tegen 2 van de 3 amendementen gestemd hebben. Wij betreuren het dan ook dat onze coalitiepartners een persverklaring naar het NHD gezonden hebben waarin door hen aantoonbaar onjuiste informatie verstrekt is.

Hier komt nog bij dat ons raadslid Tom Beerepoot, in de in het krantenartikel genoemde onderwerpen, steeds het VVD-standpunt uitgedragen en verdedigd heeft. Wij vinden het dan ook jammer en onnodig dat onze coalitiepartners in hun persverklaring op de man gespeeld hebben. Het moge duidelijk zijn dat dit niet bijdraagt aan een verbetering van de verstandhouding tussen ons en onze coalitiegenoten.       Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat wij niet uit het coalitieoverleg gestapt zijn maar dat onze coalitiegenoten ons medegedeeld hebben dat wij er, in verband met onze kritische opstelling, niet meer welkom zijn.

Wij gaan echter vol goede moed verder en nodigen onze coalitiegenoten uit om het wederzijdse onbegrip uit te praten en te trachten om weer naar elkaar toe te groeien.

VVD Medemblik – Jack Stam – Fractievoorzitter