VVD organiseert informatieavond zwembad- en woningbouwplannen Wervershoof

geplaatst in: Nieuws | 0

Iedereen weet hoe hard er woningen w.o. starterswoningen in Wervershoof nodig zijn. Tijdens de raadsvergadering van 3 juni j.l. heb ik namens de VVD een motie ingediend waarin wij het college verzochten om een themaraad over de zwembad- en woningbouwplannen op het Zeehoekterrein te organiseren.

Deze motie haalde het uiteindelijk net niet (14 – 13) waarbij onder meer de door ons gevolgde procedure, het mogelijke verlies van de Tegel als woningbouwlocatie en de niet ideale locatie van het huidige zwembad als tegenargument gebruikt werden.

Zoals al eerder aangegeven is de VVD zeer gecharmeerd van het door de heer Tool van Ooms Bouw gepresenteerde Zeehoekplan voor een nieuw zwembad, 80 tot 90 woningen w.o. een flink aantal starterswoningen en Tiny Houses en wij blijven dan ook van mening dat dit plan een serieuze kans verdient.

Dit neemt niet weg dat wij goed naar de argumenten van de tegenstemmers geluisterd hebben en van mening zijn dat ook deze meegewogen dienen te worden.

Op basis hiervan hebben wij besloten om, direct na de zomer, zelf een officiële informatieavond over het Zeehoekplan voor de Gemeenteraad te organiseren waarvoor wij uiteraard alle betrokkenen zullen uitnodigen en waarbij ook geïnteresseerden welkom zullen zijn.

Omdat het in dit geval om plannen voor de kern Wervershoof gaat, zullen wij deze informatieavond, samen met de griffie, in “De Dars” in Wervershoof organiseren.

Omdat, zoals eerder aangegeven, ook goed naar de argumenten van de tegenstemmers, zoals de locatie van het zwembad en het mogelijke verlies van de Tegel als woningbouwlocatie, geluisterd moet worden, zullen wij de informatieavond breder trekken en daarin ook de plannen voor de Kaag en de Tegel en de meest ideale plek voor het zwembad meenemen.

Als het aan ons ligt, zal er op al deze plekken woningbouw plaatsvinden, maar de komende tijd zal moeten blijken of de provincie hier toestemming voor geeft. Ook hier willen wij tijdens de informatieavond aandacht aan besteden. Wij zullen proberen om alle voor- en nadelen van de diverse locatie in kaart te brengen en tijdens de informatieavond aan u te presenteren.

Wij streven naar een zo breed mogelijk gedragen oplossing en een goede participatie is hierbij essentieel. In verband hiermede zullen wij, naast de initiatiefnemers van het Zeehoekplan, ook de dorpsraad Wervershoof, het Zeehoekbestuur, de jongeren van Wervershoof, geïnteresseerden in Tiny Houses en de woningbouwcoöperatie Het Grootslag verzoeken om, tijdens de informatieavond, hun inbreng te leveren.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juni werden wij gesteund door de CU, de BAMM, HvM, D’66, PW2010 en 2 van de 6 CDA-raadsleden. Uiteraard zullen wij deze partijen bij de organisatie betrekken maar ook de partijen, welke tegen onze motie gestemd hebben, nodigen wij uit om input te leveren. Nogmaals; wij streven naar een zo goed mogelijk plan dat zo breed mogelijk gedragen wordt. De ervaringen van deze avond zullen wij vervolgens gebruiken om ook in Wognum een dergelijke avond te organiseren.

Tom Beerepoot – Raadslid VVD – tom.beerepoot@raadmedemblik.nl – tel. 06 – 53657947