VVD: Belangen eigenaren monumenten mogen niet ondersneeuwen

geplaatst in: Nieuws | 0

De afgelopen weken was het pand aan de Raadhuisstraat nr. 8 ‘hot news’ op sociale media, NHD en Medemblik Actueel. De VVD Medemblik ondersteunt het belang van ons erfgoed en heeft zeker aandacht voor onze monumentenlijst. We hechten er ook aan dat belangen van eigenaren van panden niet geschaad worden en zetten onderstaand de gang van zaken rond de aankoop van dit pand nog even op een rij.

Na het overlijden van de laatste eigenaar wordt het woonhuis met twee grote garages te koop aangeboden. De laatste eigenaar heeft hier tientalen jaren zijn werkzaamheden bedrijfsmatig uitgevoerd. (onderhoud van vrachtwagens en herstellen van automatische versnellingsbakken). Nadat het pand te koop is gezet hebben makelaar, koper en architect contact gehad met de gemeente Medemblik (afdeling bouwzaken) en kreeg men te horen dat er geen restricties m.b.t. sloop van het woonhuis op het pand waren vastgelegd. 

De bedoeling van de koper is om het zeer gedateerde pand te slopen en er een nieuw woonhuis te bouwen  passend in de stijl van de huidige Raadhuisstraat. De historische stichting de Cromme Leeck heeft de koper benaderd met de vraag of de stichting het pand met foto’s en metingen mocht vastleggen voor het nageslacht.

De huidige eigenaar (koper) heeft de Stichting gastvrij ontvangen en ze daar de gelegenheid voor gegeven. Stichting de Cromme Leeck heeft in het verleden, samen met de eigenaar, het pand tijdens een  monumentendag opengesteld voor belangstellenden. Dit doet de stichting wel meer met panden die niet op een monumentlijst staan, maar toch een bepaalde oudheidkundige uitstraling hebben.

Vervolgens is de erfgoedvereniging Heemschut ter ore gekomen dat het pand gesloopt gaat worden door huidige eigenaar. Deze stichting heeft nooit contact opgenomen met de huidige eigenaar en heeft achter zijn rug om de publiciteit gezocht en een brief gestuurd naar Raadsleden van de gemeente Medemblik. Vervolgens hebben partijen (Groen Links, D66, PW 2010 en Hart voor Medemblik) een motie ingediend in de raadsvergadering van Medemblik (21 januari 2021) en gevraagd om een historisch onderzoek te laten uitvoeren.

De eigenaar heeft zelf contact ogenomen met de gemeente Medemblik waarin hij heeft aangegeven dat hij geen bezwaar heeft dat er een bouwhistorisch onderzoek wordt gedaan in de woning en dat alles kan worden vastgelegd. Uiteraard gaat hij ervan uit dat dit geen belemmering zal zijn voor zijn pannen om te woning te vervangen.

Een monumentenlijst in de gemeente Medemblik is geen statische lijst en een aantal jaren geleden zijn diverse panden bekeken of deze ook niet op een lijst moesten komen te staan. Ook in de Raadshuisstraat zijn diverse panden bekeken en het betreffende pand heeft nooit ter discussie gestaan om op een monumentenlijst te komen. 

De belangen om ons erfgoed te bewaren zijn van belang maar in dit specifieke geval mogen de belangen van de eigenaar / koper niet uit het oog worden verloren. Er zijn namelijk geen restricties op de woning m.b.t. het vervangen van de woning. VVD Medemblik heeft ook oog voor de belangen van de eigenaren van specifieke panden.

Jack Stam, VVD Medemblik