VVD-fracties in Westfriesland tegen extra taakstelling huisvesting statushouders

geplaatst in: Nieuws | 0

De VVD-fracties in Westfriesland maken zich grote zorgen over de woningnood in Westfriesland en voorzien grote problemen wanneer de regio Westfriesland de taak krijgt om extra statushouders van woonruimte te voorzien. Wij willen dat er vanuit de colleges een helder gezamenlijk signaal komt richting de Tweede Kamer dat wij de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet langer aankunnen. Net als bij de Gemeenten in de regio Alkmaar moet staatssecretaris Ankie Broekers-Knol weten dat de woningnood in onze regio ontzettend groot is.

De Westfriese gemeenten voldoen al jarenlang aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Maar lang niet alle gemeenten doen dit. De VVD-fracties in Westfriesland vinden dat eerst alle gemeenten in Nederland aan de taakstelling moeten voldoen, voordat er over een hogere taakstelling gesproken kan worden.

Op 4 november 2020 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de eerste helft van 2021 is de taakstelling door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vastgesteld op 13.500 te huisvesten vergunninghouders en is daarmee 7.000 hoger dan de afgelopen taakstelling (tweede helft 2020).

Een statushouder is een asielzoeker met verblijfsvergunning. Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, moet hij uit het asielzoekerscentrum en naar een huis. Elk jaar maken kabinet, gemeenten en provincies een afspraak hoeveel huizen er beschikbaar komen. Voor 2021 was de afspraak dat ongeveer 12.000 mensen een woning zouden krijgen. Dat was al lastig, maar het probleem wordt alleen maar groter, blijkt uit de brief van het kabinet. Er wordt gesproken over een ‘hoge taakstelling’ en ‘enorme opgave’. 

Voor 2021 moeten naar verwachting zo’n c.a. 27.000 vergunninghouders huisvesting krijgen. Dit is een verdubbeling van het aantal wat in 2020 is opgevangen. Dit aantal is echter veel te hoog en gaat veel sneller dan gemeenten aan sociale huurwoningen kunnen regelen, zeker op een overspannen woningmarkt.

De fracties geven aan dat voor het in aanmerking komen van een sociale huurwoning nu al veel te lang gewacht moet worden. Dan is het aan woningzoekenden niet uit te leggen dat statushouders voorrang krijgen (zonder wachttijd). Wij vragen daarom aan de colleges van de Westfriese gemeenten hier met een gezamenlijk standpunt te komen dat Westfriesland deze extra opvang niet kan realiseren.

Namens de VVD-fractievoorzitters van de Westfriese gemeenten:

Chris de Meij              Hoorn                                     Jack Stam                  Medemblik

Mike Lezaire               Stede Broec                           Robbert Oud              Drechterland

Jacko Hoek                Opmeer                                  Bart Krijnen                Koggenland

Derrick Stomp             Enkhuizen