VVD-taart voor dhr. Schouten

geplaatst in: Nieuws | 0

Twintig jaar geleden is er voor de woning van de fam. Schouten een verkeersdrempel aangelegd. Dit leidde onmiddellijk tot aantasting van het woongenot en schade aan de woning. Zij hebben geprobeerd om hier in goed overleg met de gemeente uit te komen maar helaas leidde dit niet tot een voor hen acceptabele oplossing. Omdat een minnelijke oplossing niet haalbaar bleek, heeft de familie Schouten zich juridisch laten bijstaan, met diverse rechtszaken tot gevolg. Na 18 jaar procederen is de familie recent door het gerechtshof in Amsterdam in het gelijk gesteld en werd door de rechter bepaald dat de drempel weg moet en de familie Schouten is een schadevergoeding toegekend.

Wij betreuren de gang van zaken en vinden het bijzonder jammer dat het zover heeft moeten komen. Niet alleen werd de familie Schouten in hun woongenot aangetast maar bovendien is de 18-jarige rechtsgang hen ook niet in hun koude kleren gaan zitten. Het lijkt erop dat niet de gemeente maar de verzekeraar in deze de regie gevoerd heeft. Wij moeten hiervan leren, de regie in eigen hand houden en herhaling van dit soort zaken trachten te voorkomen. Als steuntje in de rug heeft Tom Beerepoot namens de VVD-fractie de heer Schouten een taart aangeboden.