VVD blij met verruiming regels voor bouwplannen

geplaatst in: Nieuws | 0

Het wordt makkelijker om te bouwen! Op 29 oktober nam de gemeenteraad een voorstel aan met nieuwe regels voor woningbouwplannen. De gemeente wil graag dat particulieren woningen bouwen, maar die initiatieven worden, voordat een formele aanvraag kan worden gedaan, goed bekeken. Dat loopt nogal eens moeilijk. Vooral omdat onze eigen gemeenteregels die in de loop der jaren zijn opgestapeld, in de weg zitten!

Dan krijgt iemand te horen dat zijn plan toch niet goed genoeg is en beter in elkaar gestoken moet worden. Dat houdt de bouw erg op. Het komt ook voor dat mensen daardoor de moed opgeven en ermee stoppen. De VVD ergert zich kapot aan deze gang van zaken. Maar als onze gemeenteregels zo zijn, kan de organisatie natuurlijk niet anders. Daarom hebben wij voorgesteld om regels ruimer te maken. 

Het college heeft daartoe een voorstel aan de raad gedaan. Dat was goed, maar het was gewenst om het op een bepaald onderdeel nóg ruimer te maken. Zo stond in het stuk: “Een bouwplan mag de omgeving niet verslechteren”. En als tweede eis daar meteen achteraan: “het moet het liefst kwaliteit toevoegen”. Dat legt de lat wel erg hoog. Wij wilden daarom “kwaliteit toevoegen” eruit. En dat is gelukt, een meerderheid steunde ons idee.

Daarnaast wordt het nu mogelijk om wonen in bijgebouwen op erven mogelijk te maken. Tot nu toe mocht dat niet. Een voorstel van de collega’s van PWF om deze voorwaarden verder te versoepelen kreeg van harte steun van de VVD en anderen. Op deze manier krijgen de nieuwe beleidsregels nu vorm. Wethouder Andrea van Langen liet duidelijk aan de raad weten dat zij goed met die veranderingen uit de voeten kon. Er moeten immers meer huizen gebouwd worden.

De kansen voor zulke plannen zijn nu groter geworden. De ruimere normen gelden voor alle woning-bouwplannen in álle kernen van de gemeente, van 1 tot 100 woningen. Hopelijk leidt dat tot meer woonruimte, koop en huur, zodat meer mensen een (betaalbare) woning kunnen bemachtigen. De plannen zijn er en de wachtlijsten zijn lang genoeg! 

Jan de Vries, raadslid VVD Medemblik