Motie urentoewijzing De Bloesem

geplaatst in: Nieuws | 0

Donderdagavond 4 september is de problematiek rond de toewijzing van uren in de Bloesem in de gemeenteraad besproken. Er bestaat al jaren een capaciteitsprobleem in de Bloesem en eerder dit jaar besloten WF SEW en Spartanen om in deze samen op te trekken en zich samen in te spannen voor de komst van een blaashal bij Spartanen.

 Spartanen (de vaste gebruiker van de dinsdagavonden in de Bloesem) zegde WF SEW hierbij toe dat, als de blaashal er zou komen, zij de dinsdagavonden aan WF SEW af zou staan. Toen de raad in juni j.l. instemde met de aanschaf van een blaashal door Spartanen ging bij beide verenigingen de vlag in top en leek het probleem opgelost.              

Helaas gooide het vergunningentraject en corona roet in het eten en bleek de blaashal dit jaar nog niet haalbaar. De exploitant van de Bloesem wees vervolgens de dinsdagavonden aan WF SEW toe hetgeen automatisch met zich meebracht dat Spartanen de dinsdagavonden verloor en geen enkele avond meer in de Bloesem tot haar beschikking had.

WF SEW bleek de dinsdagavonden niet te willen teruggegeven waardoor Spartanen definitief op straat kwam te staan. Talloze bemiddelingspogingen leverde geen resultaat op en ook de wethouder greep niet in. Naar aanleiding hiervan werd door ons een motie ingediend waarin het college verzocht werd om de rol van de exploitant te onderzoeken en zo nodig de oude roosters te handhaven.

Hierover werd in de gemeenteraad gedebatteerd en de meerderheid van de raad onder aanvoering van Gemeentebelangen (de partij van de wethouder) en het CDA steunden deze motie niet omdat zij van mening zijn dat de raad zich niet met de uitvoering van het beleid, in dit geval de samenstelling van de roosters, moet bemoeien. 

Hoewel ik (de VVD) er een andere mening op nahoud is dit een democratisch genomen besluit dat gerespecteerd dient te worden. Desondanks blijf ik het onbevredigend vinden en is de kern van het probleem eenvoudig. In Wognum en Nibbixwoud staan 2 prachtige sporthallen waar deze beide verenigingen, die qua grootte niet veel van elkaar verschillen, gebruik van moeten zouden kunnen maken.

Voor het seizoen 2020/2021 heeft WF SEW vier avonden in de beide sporthallen tot haar beschikking en de handbalvereniging Spartanen (met 18 teams) niet een. Ik heb al meerdere keren aangegeven dat de pijn wat mij betreft niet eerlijk verdeeld is en verneem graag uw mening.

Tom Beerepoot – VVD (tom.beerepoot @raadmedemblik.nl)