Ontwikkelingen winkelcentrum Klaverweide

geplaatst in: Nieuws | 0

Het is inmiddels al weer een maand geleden dat de veelbesproken “intentieovereenkomst”, na lang onderhandelen, door de heren Entius en Streng getekend werd. Hiermede werd een belangrijke stap naar de uiteindelijke oplossing gezet. Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren dat wij er nog lang niet zijn en dat er nog veel overlegd zal moeten worden.

Tot op heden hebben de gesprekken voornamelijk tussen medewerkers van de gemeente, de heer Entius en diens advocaat plaatsgevonden waarbij deze gesprekken zich toespitsten op de verkeersveiligheid en de herinrichting van het gebied rond het winkelcentrum.  

Hierbij werd een plan ontwikkeld waarbij de omwonenden en de dorpsraden niet of nauwelijks betrokken waren. Enerzijds is er begrip voor de gang van zaken maar anderzijds willen de omwonenden en dorpsraden hier ook bij betrokken worden. Naar aanleiding hiervan hebben zij een eigen plan ontwikkeld dat gefaseerd uitgevoerd zou moeten worden.

In dit plan worden de belangen van de omwonenden en de overige Zwaagdijkers meegenomen en ook aan de veiligheid van de bewoners/gebruikers van de Tuinstraat is gedacht. Op termijn voorziet dit plan bovendien in een nieuwe woonwijk tussen de Tuinstraat en een nog nieuw aan te leggen weg in het verlengde van de Noorderboekert.       

Een afvaardiging van de omwonenden en de dorpsraad van Zwaagdijk-Oost zou dit nieuwe plan, tijdens de raadscommissie vergadering van 26 maart j.l. aan de raads- en commissieleden presenteren en hen nadrukkelijk verzoeken om hen in het overleg te betrekken en de mogelijkheden van hun alternatieve plan te onderzoeken. Vanwege de coronacrisis kon de vergadering niet doorgaan en is de presentatie uitgesteld.  

De VVD wil alvast laten weten dat wij volledig achter de wens van de omwonenden staan en wij hebben de burgemeester dan ook verzocht om de omwonenden en de  dorpsraden van Zwaagdijk-Oost en Hauwert in de plannen en besluitvorming te betrekken. De burgemeester heeft zijn medewerking toegezegd en gaf hierbij bovendien aan dat er op korte termijn waarschuwingslichten op de Zwaagdijk geplaatst zullen worden teneinde de verkeersveiligheid op korte termijn (op weg naar een definitieve oplossing) te verbeteren.

Tom Beerepoot – tel. 06 – 53657947 – tom.beerepoot@raadmedemblik.nl