Nieuwe ontwikkelingen rondom tweede sporthal Wognum

geplaatst in: Nieuws | 0

Met onze coalitiepartner het CDA heeft de VVD zich de afgelopen periode ingezet om een oplossing voor het capaciteitsvraagstuk van de Wognumse zaalsportverenigingen te vinden.  Allereerst was daar het 51 jaar oude gymnastieklokaal aan de Sportlaan dat de thuisbasis vormt van de gymnastiekvereniging WGC en de tafeltennisvereniging Esopus.

Dit gebouw was afgeschreven en met het benodigde onderhoud was in het Onderhoudsplan Gemeentelijke Gebouwen al geen rekening meer gehouden. Het pand is door een onafhankelijk adviesbureau onder de loep genomen en daaruit is gebleken dat het achterstallig onderhoud tegen een relatief beperkt bedrag verholpen kan worden waardoor het gebouw weer 10 tot 15 jaar mee kan.

Verder hebben de betrokken verenigingen hun bereidheid tot zelfwerkzaamheid aangegeven waardoor de kosten nog verder beperkt kunnen blijven. Een voorstel van het CDA om het gymnastieklokaal open te houden en op te knappen kon bij de raadsvergadering over de begroting voor 2020 op instemming van de gehele raad rekenen waardoor dit afgeschreven gebouw weer een nieuw leven krijgt.

Capaciteit van de Bloesem

Het tweede probleem is dat van het grote capaciteitstekort in de Bloesem. Wekelijks moeten een groot aantal Wognumse handbalteams naar allerlei sporthallen buiten onze Gemeente uitwijken en deze situatie duurt al jaren en een oplossing lijkt nog niet op korte termijn voorhanden. Dit probleem is ook weer door een onafhankelijk adviesbureau onderzocht en hun rapport bevestigt het probleem en komt met een semipermanente sporthal bij de Bloesem als oplossing.                                                  

De Wognumse zaalsportverenigingen en de Dorpsraad Wognum hebben echter een voorkeur voor een permanente sporthal bij Spartanen en in een eigen rapport hebben zij hiervoor hun argumenten aangedragen en ook een kostenraming neergelegd. Deze kostenraming is verzorgd door Stabo Bouw uit Blokker die al meerdere van dit soort hallen gebouwd heeft en ook voor onze Gemeente meerdere opdrachten uitgevoerd heeft.

De kostenraming van Stabo Bouw lag duidelijk onder die van de semipermanente hal bij de Bloesem en daarnaast mag een permanente hal in 40 jaar afgeschreven worden. Een semipermanente hal moet in 10 jaar afgeschreven worden waardoor de kapitaalslasten van een dergelijke hal aanzienlijk hoger liggen dan die van een permanente hal.            

Uitgaande van de kostenraming van Stabo Bouw bleken de kapitaalslasten van een permanente hal EUR 125.000,– per jaar lager te liggen dan die van een semipermanente hal. Op basis van de beschikbare informatie had, wat ons betreft, nu reeds voor de structurele oplossing bij Spartanen gekozen kunnen worden.                                         

Vervolg

Wij begrijpen echter heel goed dat het eigen rapport van de Wognumse zaalsportverenigingen door een onafhankelijk bureau getoetst moet worden en dat ook de kostenraming van Stabo Bouw kritisch tegen het licht gehouden moet worden. Omdat de bakker niet zijn eigen brood mag keuren, zal dit onderzoek door een onafhankelijk bureau uitgevoerd moeten worden. Samen met het CDA hebben wij hiervoor een voorstel gedaan dat op steun van de ChristenUnie, de BAMM, D’66 en Tom Beuker van de PvdA kon rekenen.

Uit alle tot op heden gevoerde gesprekken is gebleken dat de structurele oplossing niet op korte termijn gerealiseerd zal zijn en dat het nog wel 2 tot 3 jaar kan duren voor de nieuwe hal er staat.   Dit houdt in dat de handbalteams die jaren nog steeds niet in de eigen Gemeente terecht kunnen en naar hallen in Hoorn, De Goorn en Spanbroek moeten blijven uitwijken. Dit is een voor ons onacceptabele situatie die alleen door de inzet van een blaashal opgelost kan worden.

Blaashal

Om dit te realiseren hebben wij, wederom in goed overleg met het CDA, ook hiervoor een voorstel gedaan waarin ook de wensen van de Bloesemgaerde-bewoners meegenomen zijn. Dit voorstel werd gesteund door de BAMM en de ChristenUnie en behaalde uiteindelijk een minimale 13 – 12 meerderheid waarbij nog moet worden opgemerkt dat de stem van mevrouw Silva Visser de doorslag gegeven heeft.

In het voorstel is vastgelegd dat de blaashal alleen ingezet zal worden als het echt nodig is. Wij hopen nog steeds dat dit niet nodig zal zijn en dat er over 2 jaar een structurele oplossing in de vorm van een permanente hal bij Spartanen gerealiseerd zal zijn. Dit is niet alleen voor de verenigingen de beste oplossing maar daarmede worden ook hoge, onnodige kosten voor de blaashal vermeden.

Rest ons niets anders dan onze coalitiepartner het CDA (in het bijzonder mevrouw Claudia Selders) te bedanken voor hun constructieve opstelling en mevrouw Silva Visser (CU) dat zij het kwartje de goede kant op heeft laten vallen.

Tom Beerepoot, raadslid VVD Medemblik