Algemene Beschouwing VVD begroting 2020

geplaatst in: Nieuws | 0

Op 7 november 2019 vergaderde de gemeenteraad van Medemblik over de gemeentebegroting voor volgend jaar. De VVD is tevreden dat de afvalstoffenheffing daalt en ziet uit naar eenvoudigere regels voor woningbouwplannen. Lees hieronder de volledige Algemene Beschouwingen van fractievoorzitter Mark Raat.

De begroting voor 2020 e.v. lijkt doodgewoon maar is juist daarom wel bijzonder. De inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in balans, terwijl de ambities onverminderd groot blijven. Geen toestanden zoals in Stede Broec, waar men de OZB met 30% verhoogt. De Medemblikker belastingstijging blijft beperkt tot de inflatie.

De afvalstoffenheffing zal eindelijk gaan dalen, inclusief compensatie voor teveel betaald geld. In 2013 wezen wij al op de te hoge kosten. Het college krijgt onze complimenten voor de stevige onderhandeling met HVC om eindelijk een verlaging af te dwingen. Laten we hopen dat die ook stand houdt, want het nieuws dat HVC de kosten vanaf 2020 weer wil verhogen heeft ons verbijsterd. Waarom komen ze daar nu mee? Het bedrijf blijft zich gedragen als een rupsje nooitgenoeg. Wij verwachten van de wethouder dat hij zich, samen met andere gemeenten, verzet tegen die verhoging.

De VVD is verheugd over de keuze van het college om vaker cameratoezicht in te zetten. Ook een punt waar wij vaak voor gepleit hebben, net als de verlaging van de afvalstoffenheffing. Nu de camera’s zijn ingezet bij de Draverij in Medemblik is gelijk duidelijk geworden waarom dit al veel eerder had moeten gebeuren. Ook de critici van weleer lijken eindelijk overtuigd van het nut van cameratoezicht.

Het spreekt de VVD aan dat dit college blijft inzetten op het sneller afhandelen van vergunningsaanvragen om te bouwen, iets waar vorig jaar op ons initiatief extra geld voor is gekomen. Wij hopen dat nieuwe woningbouwprojecten snel van de grond komen. De wethouder heeft van de raad de opdracht gekregen om de regels voor woningbouwplannen tussendoor, zoals inbreilocaties, te versoepelen. Wat ons betreft liever vandaag dan morgen. Gelukkig heeft de provincie al een groter aantal woningen toegezegd, dat begint goed. Want die woningen zijn heel hard nodig, zoveel is iedereen nu wel duidelijk.

Maar nu het bouwen zelf nog! Iedere keer zijn er weer hobbels op de weg. Zoals nu de stikstofcrisis. Als je er langer bij stilstaat is het eigenlijk te bizar voor woorden dat de Nederlandse politiek zich zo laat gijzelen door de milieulobby. Kleine groepjes fanatici weten het hele land lam te leggen door over elke slak hun duurzaamheidszout te strooien. En Den Haag laat het nog gebeuren ook, onvoorstelbaar. Het is goed dat de boeren en bouwers protesteren: de VVD staat hier helemaal achter. Het gaat ook om inwoners en ondernemers uit onze gemeente die keihard geraakt worden door deze impasse.

Omdat duurzaamheid een belangrijke ambitie is in deze begroting wil de VVD het college alvast waarschuwen voor de klimaatdrammers. Wij zijn gerust bereid tot groene maatregelen, maar we zijn niet gek. We gaan niet koste wat kost verduurzamen. De inwoners zijn ook realistisch: praktisch iedereen die zonnepanelen of een elektrische auto aanschaft doet dat uit financieel eigenbelang. Daar is natuurlijk niets op tegen, maar laten we niet vergeten dat veel mensen dat niet kunnen betalen. Wij willen mensen niet verplicht op kosten jagen omdat de linkse lobby er een beter gevoel van krijgt. Van de wethouder duurzaamheid verwachten we kortom realistische maatregelen met bewezen effect, geen D66- en GroenLinks-beleid.

Over bewezen effect gesproken: wij zien liever geen uitgebreid traject om tot nieuwe kaders te komen voor het accommodatiebeleid. We willen niet nog een jaar vertraging. Daarom dienen we een voorstel in om dat visietraject niet te doen. Daarnaast stellen wij voor de hondenbelasting af te schaffen. Nu blijkt dat de opbrengst maar voor een klein gedeelte direct aan hondenvoorzieningen wordt uitgegeven kunnen we het doel van die belasting niet meer uitleggen aan inwoners.

Ook willen wij dat de komst van een tweede sporthal in Wognum alvast in de begroting komt te staan als pm-post. In de tussentijd zal er een blaashal nodig zijn om de problematiek met de urenverdeling van de zaalsportverenigingen tijdelijk op te lossen. Hier dienen wij twee voorstellen voor in. Wij willen doorpakken en hopen dat er spoedig een prachtige voorziening komt. Dat geldt natuurlijk ook voor het zwembad in Wervershoof en het dorpshuis in Abbekerk. Voor deze en alle andere zaken blijft de VVD kritisch op de kosten. Zoals u van ons gewend bent.

Wij wensen het college en de raad veel succes en een voorspoedig 2020.

Mark Raat, fractievoorzitter