Motie: Geen samenwerking tussen HVC en AEB zonder goedkeuring raad

geplaatst in: Nieuws | 0

In de pers verschijnen berichten dat Amsterdam hun afvalbedrijf AEB wil laten samenvoegen met de HVC. Gezien de grote financiële schuld en risico’s is dat onwenselijk. Daarom hebben GB, VVD, PvdA en CDA een motie ingediend om uit te spreken dat elke vorm van samenwerking éérst door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd. De wethouder zal nu met deze boodschap richting de andere aandeelhouders moeten. 

VVD-raadslid Dirk Steltenpool: “Wij willen niet opdraaien voor de ellende die Amsterdam zelf heeft veroorzaakt. Ook zijn we al jaren kritisch over de hoge kosten van de HVC. We moeten de problemen nu niet nog groter laten worden.” De motie haalde in de raadsvergadering van 19 september een unanieme meerderheid. Tevens sprak de raad uit dat er niet opnieuw stankoverlast mag ontstaan bij het Afvaldepot in de Wieringermeer.