Afvalstoffenheffing niet verhogen en meer woningen bouwen: VVD Medemblik tevreden over begroting 2019

geplaatst in: Nieuws | 0

De eerste begroting van de nieuwe coalitie is een feit. In 2019 blijft de gemeente zich inzetten voor de bouw van meer woningen, meer ruimte voor inwoners en ondernemers en minder regels.

Bij de raadsvergadering van 8 november stelde de VVD voor de afvalstoffenheffing niet te verhogen, in afwachting van mogelijke besparingen bij een nieuw contract met huisvuilcentrale HVC. Dat kreeg unanieme steun van de gemeenteraad.

Als begin volgend jaar blijkt dat de kosten lager kunnen, dan moet het tarief ook dalen. Wij willen de belastingbetaler compenseren. Ook andere heffingen kunnen mogelijk lager. De VVD steunde daarom het plan van D66 om te zoeken naar besparingen.

Nieuwe huizen zijn hard nodig. Daarom moeten burgemeester en wethouders aan de slag om dit bij de provincie te bepleiten. Die bepaalt hoeveel er gebouwd mag worden, maar dat is veel te weinig. De VVD stelde voor om in ieder geval bouwvergunningen sneller af te handelen. Dat haalde een meerderheid.

Recent zijn keuzes gemaakt over het dorpshuis Abbekerk en zwembad de Zeehoek. De komende maanden moet duidelijk worden wat er met het parkeerdossier Medemblik gebeurt. De VVD wil een garage bij het stadhuis. Wij blijven tegen betaald parkeren.

Er is alvast 2,5 miljoen gereserveerd voor uitbreiding van het buitendijkse parkeerterrein, zodat met evenementen de stad ontlast wordt. Dat was een initiatief van GB, VVD, PvdA en PWF.

Omdat de gemeente veel investeert moeten we wel kritisch blijven op andere uitgaven. Niet-noodzakelijke aanpassingen van het gemeentehuis kunnen worden uitgesteld. Tot slot hebben wij de ontsluiting van Overspoor op het wensenlijstje gezet. We willen samen met ondernemers kijken naar hoe we dit concreet vorm gaan geven.

Het nieuwe coalitie is uit de startblokken: in 2019 is het tijd om te oogsten!

Lees ook de reactie op de begroting van VVD-fractievoorzitter Mark Raat: algemene beschouwingen VVD begroting voor 2019

 

Mark Raat, fractievoorzitter VVD Medemblik