Vernieuwbouw dorpshuis Abbekerk een stap dichterbij

geplaatst in: Nieuws | 0

De begrotingsvergadering van 4 november jl. was een bittere pil voor de inwoners van Abbekerk. Er ging een streep door de vernieuwbouw van dorpshuis de Nieuwe Haven, dit vanwege de financiële situatie van de gemeente en doordat in de gemeenteraad geen meerderheid werd gevonden voor een alternatief voorstel.  

Desondanks werd er tijdens de begrotingsraad middels voorstellen van MORGEN! en Gemeentebelangen financiële middelen beschikbaar gesteld voor het dorpshuis. Kortom het geld was er, maar geen plan dat op een meerderheid mocht rekenen. De afgelopen weken hebben de fracties van VVD, MORGEN! en Gemeentebelangen overleg gevoerd om tot een breed gedragen voorstel te komen. Er zijn diverse schriftelijke vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie en expertise van buiten ingewonnen. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk amendement wat op 27 januari tijdens de raadsvergadering wordt ingediend!

Strekking van het amendement is dat er spoedig wordt gestart met de vernieuwbouw van dorpshuis Abbekerk, maar dat er rekening mee wordt gehouden dat in de nabije toekomst er een school aan het dorpshuis vast of direct naast kan worden gerealiseerd. Hiermee kan op termijn de locatie van OBS de Plaats dienen als woningbouwlocatie.

We hopen dat dit amendement breed wordt gedragen door de gemeenteraad en het de inwoners van Abbekerk vertrouwen geeft in een goede toekomst voor deze belangrijke voorzieningen. Inmiddels hebben de BAMM en CU aangegeven het voorstel te willen steunen.

Namens de fracties,

Gerben Gringhuis (GB) Tom Beuker (MORGEN!) en Tom Beerepoot (VVD)