VVD-raadslid Jan de Vries: Gemiste kans voor woningbouw

geplaatst in: Nieuws | 0

Recent heeft de gemeente een stuk grond in Nibbixwoud verkocht voor de bouw van de nieuwe supermarkt aan de Ganker. De opbrengst was € 323.000. Een meevallertje tussen de slechte financiële berichten. Burgemeester en wethouders stelden voor om dat bedrag in de algemene reserve te stallen. Tegelijkertijd zijn zij van plan, lezen wij uit de stukken, om volgend jaar een nieuw beleid op te zetten: een Reserve voor Gebiedsontwikkeling. Onder andere bedoeld voor woningbouw. Heel gericht dus.

Met zo’n potje kan een gemeente projecten die lastig van de grond komen, bijvoorbeeld, omdat de markt niet zo geïnteresseerd is, een duwtje in de rug geven. Zodat die sociale huurwoningen in een dorp wel gebouwd worden. Of een project wat meer kwaliteit krijgt. Deze gedachte spreekt de VVD aan. 

Zo’n reserve heeft ook geld nodig, met een leeg fonds bereik je natuurlijk niets. Vandaar stelde de VVD op 16 december in de raad voor om deze € 323.000 niet in de algemene spaarpot te parkeren, maar om die te bestemmen voor die nieuwe reserve. En: om die ook meteen volgend jaar in te stellen. Onze wethouder Andrea van Langen is het al aan het uitwerken. Dus waarom wachten? We kunnen beter van start gaan en de 3 ton uit Nibbixwoud is dan een mooi begin. 

Vreemd is dan dat de meerderheid van de partijen zoiets weer niet steunt. Alleen de CU, HvM, Andre Meester van de BAMM (straks VVD) en GroenLinks steunden ons idee! 18 stemmen tegen, en 8 voor. Dus komt het fonds er pas later. En staat de 3 ton er niet voor gereserveerd. 

Onbegrijpelijk als je dan leest hoe sommige partijen snel woningen willen bouwen en roepen “waarom die ergens nog niet zijn”, maar dan deze kans op een duwtje in de rug toch laten liggen! Als je politiek begrijpelijk wilt maken (waar ook iedereen zo voor is) moet je zo niet handelen. 

Waardering voor GroenLinks die ons als enige linkse stroming wel steunde. En aan de andere ondersteuners. De andere partijen lieten het liggen… Wij als VVD gaan door, in 2022 gaan we de Reserve Gebiedsontwikkeling weer op de agenda plaatsen. En de eerste bijdrage daaraan, weer uit de algemene reserve want dat hoeft daar niet eeuwig in te blijven. 

Op 16 maart mag u het zeggen. Met voorbeelden als dit wordt dat niet zo moeilijk….

Jan de Vries, raadslid VVD Medemblik