Dirk Steltenpool praat u bij over o.a. afvalstoffenheffing

geplaatst in: Nieuws | 0

Onze gemeente.

Bij deze wil ik U even bijpraten over de stand van zaken over belangrijke items voor onze kern.

Afvalstoffenheffing.

De afvalstoffenheffing op uw OZB-aanslag zal ongeveer 48 euro omlaag gaan in 2020. Wij hebben als VVD al jaren gehamerd op een lager tarief en nu is er eindelijk resultaat. Het contract met HVC is namelijk vroegtijdig afgekocht en vervangen door een goedkopere. Maar de HVC heeft alweer prijsverhogingen aangekondigd en daar zijn we als VVD zeer op tegen. Ik ga mijn uiterste best doen om ook voor 2021 dezelfde hoogte van de afvalstoffenheffing te kunnen bereiken als die van 2020.

Dit is misschien een idee: we kunnen de afvalstoffenheffing als gemeente aanzienlijk verlagen door b.v. de grijze bakken in de winter nog minder frequent op te halen dan nu gebeurd. In 2019 werd dat allemaal nog gezamenlijk in heel West-Friesland bepaald. Maar nu kunnen we als gemeente dit zelf bepalen. En juist deze grijze bakken ophalen kost veel geld. Door dit vanaf b.v. van november tot maart minder frequent te doen dan nu,  kan je veel besparen op de afvalstoffenheffing.

Eventueel een ondergrondse container per kern voor degenen die veel grijs afval hebben (denk aan grote gezinnen met kleine kinderen) zou een oplossing zijn voor degenen die langere ophaaltijd niet trekken. Het is maar een idee en we gaan het in de gemeenteraad hierover nog uitgebreid over hebben. Doel is, de heffing verder omlaag te krijgen zodat  uw aanslag nog lager wordt.

Zwembad

Het besluit tot de bouw van het nieuwe zwembad heeft veel discussie in de gemeenteraad teweeg gebracht. Er zijn diverse zwembaden bezocht in den landen. Rede voor de lange aanlooptijd is, dat wij als gemeenteraad goed op de centen moeten passen en niet willen dat bij een eventuele crisis we weer op alle subsidies van onze andere verenigingen moet beknibbelen omdat het zwembad zoveel subsidie per jaar vraagt. Er ligt nu een goed besluit dat bijna door de hele raad is gesteund. Een goed resultaat.

Woningbouw

Net als alle West-Friese gemeenten zitten we springen om meer woningbouw. Onze wethouder doet haar best de Tegel hiervoor te bestemmen. Maar er is nog veel werk aan de winkel want de provincie ligt weer eens dwars met natuurregeltjes. Verder kunnen we op het tennisterrein misschien wat woningbouw realiseren en in de toekomst het Zeehoek-terrein. Maar nu eerst de Tegel ontwikkelen want over de toekomst van het zwembad is nog geen definitieve duidelijkheid.

Dorpsraad.

Tot slot spreek ik mijn waardering uit voor de kernvisie en leefbaarheidsplan van onze Dorpsraad. Met recht zeggen ze in hun nawoord, dat nu wij als bestuurders aan zet zijn.

Ik zal mijn best doen en nog een gezond en voorspoedig 2020 .

Dirk Steltenpool, raadslid VVD