Nieuwe ontwikkelingen toekomst parkeren Medemblik

geplaatst in: Nieuws | 0

Een oplossing voor het parkeerprobleem in de binnenstad van Medemblik is weer een stapje dichterbij. De fracties van VVD, Gemeentebelangen, PvdA en PWF namen in de raadsvergadering van 6 december j.l. het initiatief voor:

-De uitbreiding van het parkeerterrein in de Wieringmeer. De wethouder krijgt de opdracht om de kosten te berekenen voor een terrein van 150 plaatsen en/of 300 plaatsen (zie de afbeelding voor de locatie). Ook wordt onderzocht of er een toegangsweg voor auto’s kan komen bij het gat van de dijk. Dan is het voor bezoekers van Medemblik uitnodigender daar te parkeren. Voorjaar 2019 neemt de raad een definitief besluit.

-Daarnaast wordt gezocht naar een parkeervoorziening in de binnenstad zelf. Er komt een quickscan naar een ondergrondse garage bij het busstation, de Pekelharinghaven en het ‘rode plein’ bij de Bonifaciuskerk. Daar moet de grond volgend jaar toch open vanwege de nieuwe fundering voor de kerktoren. Mogelijk kan het gelijk gecombineerd worden met een garage. In maart 2019 moet bekend zijn wat het gaat kosten, zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen.

-Parkeren in de Oosthoek moet in de toekomst alleen nog maar mogelijk zijn voor bewoners. Dat kan met de invoer van vergunningen, zodra het buitendijkse parkeerterrein klaar is. Winkelpersoneel en bezoekers van horeca (aan de haven) wordt dan gedwongen een alternatieve parkeerplek te zoeken.

-Medemblik aan Zee mag alleen doorgaan als de projectontwikkelaar het volledige plan in één keer realiseert. Dus woningen, horeca, hotel en de publiekstrekker.

De wethouder gaat nu met deze uitspraken aan de slag. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Hieronder een tekening met de twee locaties (A en/of B) waar het buitendijkse parkeerterrein in de Wieringermeer zou moeten komen. De gele stippellijn is een toegangsweg voor auto’s. Het voetpad zou in dat geval verplaatsen naar bovenop de dijk.