VVD tevreden over besluit multifunctionele accommodatie Abbekerk/Lambertschaag

geplaatst in: Nieuws | 0

In de raadsvergadering van 1 november is er een belangrijk besluit genomen over de toekomst van het dorpshuis. Als woordvoerder over dit onderwerp wil ik graag kort terugblikken. De VVD was er na gesprekken met diverse inwoners van Abbekerk en Lambertschaag voorstander van om te onderzoeken of het nieuwe dorpshuis met school in een groene omgeving gebouwd zou kunnen worden. Wij hadden daarvoor een motie ingediend maar helaas heeft deze het niet gehaald. Het bestuur van het dorpshuis, de dorpsraad en een groot deel van de inwoners van Abbekerk en Lambertschaag hebben andere keuzes gemaakt en uiteraard respecteren wij dat. De tijd zal leren of dit een juiste keuze geweest is.

Ondertussen blijven wij wel van mening dat het gehele project, oftewel het dorpshuis incl. de school, in een keer gerealiseerd moet worden. Dit bespaart veel dubbel werk, dubbele (bouw)kosten en ook het ambtenarenapparaat wordt slechts één keer belast. In verband hiermede heeft de VVD voor optie 1A gekozen waarbij, wat ons betreft, de volgende zaken meegenomen dienden te worden:

  •  Tijdens commissievergaderingen hebben diverse insprekers/in-spreeksters erop aangedrongen om ervoor te zorgen dat er bij de nieuwe multifunctionele accommodatie voldoende buitenspeelruimte (zowel stenen als gras) aangelegd wordt. Wij onderschrijven deze wens van harte en wilden dan ook geborgd zien dat deze wensen ook inderdaad ten uitvoering gebracht worden.
  •  Het is duidelijk dat de kosten van een gecombineerd dorpshuis met school fors zijn en zwaar op de gemeentebegroting drukken. Tegelijkertijd weten wij dat de nieuwe multifunctionele accommodatie ook door een aantal private partijen gebruikt zal gaan worden. In onze ogen zouden deze private partijen mede-eigenaar van de multifunctionele accommodatie moeten kunnen worden waarbij zij hun eigen financiering verzorgen en de accommodatie dus minder zwaar op de gemeentebegroting drukt. Gezien de huidige lage rentestand zou dit voor deze private partijen interessant kunnen zijn en wij zouden dan ook graag zien dat dit bij de verdere uitwerking van de plannen meegenomen wordt.

Deze twee uitgangspunten zijn door de andere mede voorstanders van de plannen onderschreven en het benodigde amendement is hierop aangepast. Dit amendement is met een ruime meerderheid aangenomen en daarmede krijgt Abbekerk de zo vurig door hen gewenste multifunctionele accommodatie. Wij willen de inwoners van Abbekerk en Lambertschaag feliciteren met het door hen behaalde resultaat en bedanken de vele vrijwilligers welke dit mogelijk hebben gemaakt.

In de soms heftige strijd zijn ons vooral de ludieke acties zoals “I Abbekerk” bijgebleven en deze tonen nog eens aan waar een klein dorp groot in kan zijn.

Graag wil ik u nog laten weten dat tijdens dezelfde avond uw dorpsgenoot Dita Kistemaker is beëdigd als commissielid voor de VVD (zie foto). Zij gaat zich vooral bezighouden met sociale zaken en samenlevingszaken. De fractie is blij dat Dita ons komt ondersteunen en ik wens haar alvast veel succes!

Tom Beerepoot – VVD