Werken aan een parkeeroplossing voor Medemblik

geplaatst in: Nieuws | 0

Voor een oplossing van het parkeerprobleem in de Medemblikker binnenstad zijn nieuwe stappen gezet. In de raadsvergadering van 11 juli is o.m. besloten het buitendijkse parkeerterrein uit te breiden naar ca. 95 plaatsen: op initiatief van PWF, VVD, GB en PvdA. Bij voorkeur komt er langs de dijk een toegangsweg voor auto’s. Het huidige wandelpad zou kunnen verplaatsen naar óp de dijk. Met zo’n binnendijkse weg worden bezoekers van de stad meer uitgenodigd daar te parkeren. Want het terrein is nu slecht te vinden voor buitenstaanders. Er moet nog wel toestemming komen van hogere overheden.

Wij willen graag dat langparkeerders gebruik gaan maken van het buitendijkse terrein. Daarom komen er parkeervergunningen voor bewoners van de Oosthoek. De hierboven genoemde partijen dienden een voorstel in om vergunningen te verlenen voor alle momenteel geregistreerde auto’s in de wijk.

Mensen zonder vergunning mogen in de toekomst tussen 16 en 22 uur niet meer parkeren in de Oosthoek. Het systeem gaat van start als het buitendijkse terrein is uitgebreid. Na evaluatie volgt misschien ook stadsdeel Oud-West. De vergunningen worden gratis verstrekt. Minder parkeerdruk in de wijk zal de veiligheid ook vergroten, nu staan auto’s op diverse plekken zo geparkeerd dat er geen hulpdiensten meer langs kunnen.

De VVD diende samen met PvdA, PWF en GL een plan in om, aan de westzijde van het busstation, een helling en trap op de dijk te realiseren. De verbinding tussen de binnenstad en het buitendijkse terrein wordt dan ingekort en beter zichtbaar. Wij steunen ook de aankoop van de grond achter de dijk, zodat er in de toekomst eventueel extra parkeerruimte kan komen. Daarom willen wij daar, in tegenstelling tot D66, geen zonnepanelenweide. 

Er komt geen nieuw onderzoek naar een garage op de plek van het busstation. Het college van burgemeester en wethouders wilde dit nog laten doen, maar de meerderheid van de raad voelt hier niets voor vanwege de hoge kosten. Als VVD hadden wij graag nog gekeken naar een volledig ondergrondse optie. De alternatieve locaties als het kerkplein en de Pekelharinghaven hebben ook geen steun in de gemeenteraad.

Wij beseffen ons natuurlijk dat er ook critici zijn van dit alles. Niets doen is echter geen optie: de parkeerdruk is gewoon te groot. De VVD is en blijft tegenstander van betaald parkeren en dat is in ieder geval niet aan de orde. Met de nieuwe maatregelen krijgen Oosthoekbewoners meer kans op een parkeerplek. En bezoekers van de stad hebben straks met het opgewaarde en beter bereikbare buitendijkse terrein een prima alternatief.

Namens de VVD-fractie, Mark Raat

Op voorstel van VVD, PvdA, PWF en GL komt er een rolstoelpad en trap aan de westzijde van het busstation. De verbinding tussen het buitendijks terrein wordt zo ingekort en aantrekkelijker.