#12
Peter Verboom
Twisk

Waarom op de lijst?

Juist ook kleine kernen als Twisk moeten gezien worden in de lokale politiek. Ons rijke verenigingsleven draait rondom het Dorpshuis en het achtergelegen sportveld. Het is belangrijk dat dit in stand blijft en dat dat geluid ook wordt gehoord in het gemeentehuis.