#9
Dita Kistemaker
Abbekerk

Waarom op de lijst?

Ik ben Dita Kistemaker en sta bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op plaats 9 van VVD lijst 1. De afgelopen weken heeft mijn man Martin zich voorgesteld, nu is het de beurt aan mij. Hij heeft onder andere verteld over het bouwbedrijf dat we hebben gerund en waar ook onze 3 kinderen zijn opgegroeid. Nu wonen wij alweer 1,5 jaar op de Middenerf en onze kinderen zijn al lang vertrokken naar elders, en óók in die tijd waren er te weinig betaalbare koop- en huurwoningen in onze gemeente voor starters. Zelf ben ik opgegroeid op een melkveebedrijf in Zuid-Holland en in 1969 ben ik in Noord-Holland in een bejaardencentrum gaan werken.

Natuurlijk was het voor mij wel even wennen als Zuid-Hollandse in een Westfries dorp, maar omdat onze kinderen hier naar school gingen leerde je snel andere ouders kennen, en niet te vergeten met de kinderen naar dat mooie zwembad in Abbekerk. Ook ging ik weer werken, eerst in de zorg en daarna de financiële administratie van ons bedrijf. Ik werd lid van de plaatselijke EHBO-vereniging en heb daarvoor een aantal jaren in het bestuur gezeten. Later vrijwilligster achter de kassa bij het zwembad. Doordat Martin werd gevraagd als drager bij de uitvaartvereniging, ben ik daar ook als vrijwilligster betrokken geraakt en tot op heden nog steeds actief, o.a. als bestuurslid. Ook heb ik een aantal jaren geholpen met het vervoer van de kinderen tijdens de Gabberweek.

Ik ben bijna 5 jaar raadslid geweest in de voormalige gemeente Noorder-Koggenland voor LDNK, een leefbaarheidpartij opgericht om verkeersveiligheid, straten en rijbanen te verbeteren en schade aan woningen te voorkomen door het intensieve en steeds zwaardere verkeer door de dorpslinten. Ik heb in die periode heel veel geleerd over wat politiek en het doel daarvan is. Na de herindeling ging LDNK fuseren met een andere partij. Die bleek een geheel andere koers te willen gaan varen. Toen heb ik mij teruggetrokken.

Ook ben ik al zeker ca. 15 jaar vrijwilligster in en voor ons dorpshuis: als bestuurslid en assistent in de bediening en in de keuken. Dat doe ik nog steeds met de vaste crew en een aantal vrijwilligers. Koken voor het ‘sociaal restaurant’ voor de ouderen, die het gezellig vinden om op die wijze elkaar weer te zien, en ook voor andere groepen koken wij graag. Op maandag het koersbal voor de ouderen, wat ik samen met Gisela weer heb opgestart.

Sinds 2015 ben ik lid van de VVD. In 2018 heb ik op een verkiesbare plaats gestaan, had veel voorkeurstemmen maar te kort voor een zetel in de raad, dus ben ik commissielid geworden. Ik vind het heel belangrijk dat ook de kleine kernen van onze gemeente Medemblik goed vertegenwoordigd zijn in de raad maar ook in de diverse fracties. De gemeenteraad moet een afspiegeling zijn van onze inwoners, hoe zij wonen en zich thuis voelen.

Ik sta voor méér vrouwen in de politiek, en dat vooral ook voor de jongere generaties onder ons, maak ze daar warm voor, het gaat toch immers ook over hun toekomst! Op die wijze kun je meedenken en je invloed uitoefenen over zaken die belangrijk zijn niet alleen in de grote kernen, maar zeker ook de kleine kernen. Laten we elkaar vinden en naar elkaar toekomen ongeacht partijkleur. Daar wil ik mij in deze fijne woonkern hard voor maken in ieders belang.

Heeft u vertrouwen in ons, breng dan uw stem uit op VVD lijst 1, Dita Kistemaker nr. 9. U vindt ons programma met alle standpunten op vvdmedemblik.nl

Vriendelijke groet, Dita Kistemaker