Veiligheid is een kerntaak van de overheid. De VVD wil op het budget voor veiligheid dan ook niet korten en dit het liefst zelfs vergroten. De gemeente moet bij de landelijke overheid pleiten voor een uitbreiding van ons aantal wijkagenten.

Schade door vandalisme aan gemeente-eigendommen moet altijd verhaald worden op de daders als die bekend zijn geworden. Met dit gedrag moet je niet wegkomen.

De gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) moeten meer zichtbaar en aanwezig zijn in de kernen (niet alleen langsrijden) en duidelijke prioriteiten meekrijgen. Parkeerboetes uitdelen is onderdeel van het werk, maar zeker niet het enige. Daarnaast wil de VVD het cameratoezicht weer invoeren maar dan als mobiel cameratoezicht (wat nu wettelijk mogelijk is), waardoor camera’s flexibel ingezet kunnen worden, bijvoorbeeld bij evenementen of plekken waar tijdelijk een verhoogd risico geldt.

Mensen moeten op de hoogte zijn van de veiligheid in hun omgeving. Daarom wil de VVD dat hierin meer openheid komt. Bijvoorbeeld door de aantallen en soorten aangiften openbaar te maken, zodat u beter op de hoogte bent van actuele ontwikkelingen zoals inbraakgolven of vandalisme.

Om de preventie te vergroten willen wij dat het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt gestimuleerd, daar waar het nog niet is, en bij nieuwbouwprojecten het Politiekeurmerk Veilige Wijken standaard wordt toegepast. Zodoende zal er meer aandacht zijn voor veilige inrichting van de omgeving en de woning, maar ook voor de voorzieningen
(zoals straatverlichting en begroeiing).

Inwoners ondernemen steeds meer initiatieven om hun eigen wijk of buurt
veilig te houden. Een voorbeeld hiervan is de Whatsapp-buurtpreventie. De
gemeente moet deze aanpak ondersteunen.

Het is bekend dat er een kleine groep zogenaamde veelplegers is die veelvuldig terugkomt in de criminele statistieken. Vaak betreft dit misdrijven zoals (winkel)diefstal of zakkenrollen. Wij vinden dat de gemeente deze veelplegers hard moet aanpakken als zij hiermee een relatie heeft, bijvoorbeeld tijdelijk stopzetten van uitkeringen is hierbij een geoorloofde sanctie. WerkSaam moet zijn beleid daar ook op richten.

De brandweer wordt inmiddels regionaal aangestuurd, maar wij maken ons wel zorgen om de lokale vrijwilligers. Hun werk en inzet wordt zeer gewaardeerd en daarom is het ook belangrijk dat er genoeg aanwas van jonge (of nieuwe) vrijwilligers komt. Hiervoor is een nieuwe inspanning nodig, anders is er straks een tekort aan mensen.

Ook is het belangrijk dat de gemeente op een constructieve wijze omgaat met de EHBO-verenigingen. Zo moet gezorgd worden voor voldoende opleiding voor het bedienen van de diverse AED’s in de gemeente. Het aantal daarvan moet worden uitgebreid om de bereikbaarheid en snelheid van inzet te vergroten (vanwege de 6 minuten-grens).

In Medemblik worden jaarlijks diverse festiviteiten georganiseerd waar een kleine groep mensen overlast van ervaart. De gemeente Medemblik moet bovengenoemde en andere evenementen bevorderen in plaats van betuttelende regels op te leggen die zwaarder zijn dan landelijke regelgeving.