Om prettig te wonen in de gemeente is bereikbaarheid van levensbelang. De VVD wil dat inwoners snel bij hun werk en weer thuis kunnen komen, zowel binnen als buiten de gemeente.

Onze grootste focus gaat uit naar bereikbaarheid voor auto’s, omdat de meeste mensen immers met een auto naar het werk gaan en ook de transportsector hierbij gebaat is. De VVD blijft voorstander van het doortrekken van de Markerwaardweg naar de Wieringermeer.

Bij auto’s hoort ook parkeerbeleid. De VVD vindt dat er ruime parkeermogelijkheden moeten zijn. Daarom zou de parkeernorm bij bouwplannen twee auto’s per huishouden moeten zijn, dat is hoger dan de landelijke norm. Bij winkelcentra is voldoende parkeermogelijkheid ook noodzakelijk, maar betaald parkeren is voor ons
onbespreekbaar.

Wij willen meer aandacht voor parkeerplaatsen voor gehandicapten op een aanvaardbare afstand (< 100 meter) van winkelcentrum of andere voorzieningen.
Daarnaast denken wij aan de uitbreiding van het sociaal vervoer (voor ouderen en gehandicapten) tussen de kernen als er geen openbaar vervoer is, zodat de voorzieningen (bijvoorbeeld zwembad of consultatiebureau) gelegen in andere kernen
bereikbaar zijn voor alle inwoners. Een vrijwillige autodienst (met een chauffeur bijvoorbeeld in het kader van tegenprestatie) is een oplossing. Wij zijn voorstander van het onderzoeken van mogelijkheden naar vraaggestuurd openbaar vervoer.

Verkeersveiligheid moet gestimuleerd worden, maar een goede doorstroming (ook voor landbouwverkeer) blijft wel van belang. De VVD wil dat er daarom terughoudend wordt omgegaan met het zogenaamde Duurzaam Veilig (een beleid waarbij veel drempels en wegversmallingen worden aangebracht). Dit is ook veiliger met het oog op het agrarisch verkeer dat hiervan soms veel last ondervindt. Wij geloven meer in de werking van preventieve maatregelen als elektronische snelheidsborden (matrixborden), dankzij de VVD eerder uitgebreid in de gemeente. Wij willen dat de borden op meerdere plekken, volgens een onregelmatig patroon, worden ingezet.

Gevaarlijke punten moeten worden geïnventariseerd en (evt. in samenwerking met andere instanties) worden aangepakt. Een situatie als die bij de Gedeputeerde Laanweg in Andijk dient door de wegbeheerder (in dit geval het waterschap) met grote spoed te worden aangepakt en daar moet de gemeente zich sterk voor maken.

Bij elke herinrichting van een straat of weg worden wat de VVD betreft eerst de omwonenden en het betrokken bedrijfsleven geraadpleegd. In overleg met bewoners moeten klinkers kunnen worden vervangen door asfalt.

In de komende jaren zullen fietspaden moeten worden aangepast aan het veranderende langzaam verkeer: niet meer allemaal uniforme verkeersdeelnemers met ongeveer dezelfde snelheid maar daartussendoor ook snellere fietsen (e-bike, speed pedelec). Dit komt de veiligheid niet ten goede. We moeten hierop anticiperen.